Web@Class e-Learning

 

 

 

Ζήσε σήμερα το αύριο με την πρωτοποριακή καινοτομία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου, που φέρνουν τη Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση


 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα Κέντρα μας εδώ και 12 χρόνια λειτουργούν τμήματα ONLINE-E-learning για όλες τις γλώσσες και για όλα τα επίπεδα!


Πρόκειται για μαθήματα διαδιτκυακά μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, σε σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα με ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ποιότητα εικόνας και ήχου. Η πλατφόρμα "web@class" ενδείκνυται για μαθητές όλων των ηλικιών (παιδιά και ενήλικες), οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το επίπεδο της τάξης τους συμμετέχοντας σε τμήματα (ανοικτά ή και κλειστά) ακόμη και σε ατομικά μαθήματα.


Το μάθημα δεν διαφέρει καθόλου από το μάθημα σε τάξη (in class) καθώς οι μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιούν τα βιβλία και το υλικό (interactive Whiteboard Software, tests, ακουστικές, γραμματικές ασκήσεις και videos) της εκπαιδευτικής τους χρονιάς και έχουν επιπλέον την δυνατότητα αναπαραγωγής του μαθήματος σε περίπτωση απουσίας τους.


Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και σε συνδυασμό με την εμπειρία 34 ετών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, μπορούμε να σας εγγυηθούμε την πλήρη και άρτια προετοιμασία και υποστήριξη για την κατάκτηση και ολοκλήρωση των στόχων σας.


 

Τι είναι η Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση (E-learning)

 


    Ε ι κ ο ν ι κ έ ς  τ ά ξ ε ι ς  (Virtual Classrooms) 

       Δημιουργία συνθηκών μιας πραγματικής αίθουσας διδασκαλίας.


    Τ α υ τ ό χ ρ ο ν η  δ ι ά δ ρ α σ η - σ υ μ μ ε τ ο χ ή  ε κ π α ι δ ε υ τ ώ ν  κ α ι  ε κ π α ι δ ε υ ο μ έ ν ω ν

       Οι εκπαιδευτές-καθηγητές είναι παρόντες καθόλη τη διάρκεια του μαθήμα- τος.

 

    Ζ ω ν τ α ν ό   μ ά θ η μ α   κ α θ ό λ η   τ η   δ ι ά ρ κ ε ι α   τ ο υ   μ α θ ή μ α τ ο ς

        Διαμοιρασμός πίνακα (shared whiteboard), διαμοιρασμός εφαρμογών (application sharing), διαμοιρασμός διαφανειών και αρχείων (.doc, .pdf, .ppt), video, voice (ήχος), chat - γραπτή συνομιλία, ιδιωτική γραπτή συνομιλία (private chat)

 

√     Ε γ γ ρ α φ ή  τ ο υ  μ α θ ή μ α τ ο ς

       Το μάθημα καταγράφεται ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει τη          δυνατότητα, αν επιθυμεί, να το παρακολουθήσει πάλι σαν επανάληψη.

 

 

 

 

"web@class"

 

Η ολοκληρωμένη λύση για μαθητές, φοιτητές, ενήλικες και επαγγελματίες

 

 

Η υπηρεσία web@class αντικαθιστά τη φυσική αίθουσα με εικονική και με την προσθήκη ενός συνόλου υψηλών δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εκπαίδευση, η συνεργασία και η επικοινωνία απομακρυσμένων χρηστών.

Παρέχει το πιο αποτελεσματικό & σύγχρονο περιβάλλον στο χώρο της εκπαίδευσης από απόσταση, με καθαρό ήχο, δομημένη διαχείριση της συνομιλίας και ζωντανό video.

 • Φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη
 • Αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Πρόσβαση από διάφορες συσκευές (Η/Υ, laptop, tablet, κινητό)
 • Σταθερότητα, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
 • Χωρίς εγκατάσταση λογισμικού
 • Χαμηλές απαιτήσεις εξοπλισμού και σύνδεσης
 • Δυνατότητα εγγραφής του μαθήματος   

 

 

ΓΡΗΓΟΡΑ / ΣΙΓΟΥΡΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία Ξένων Γλωσσών.

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο Web@Class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

 


Γιατί να προτιμήσω το "e-learning web@class"

από τα άλλα γνωστά e-learning της αγοράς;


 

Το μάθημα είναι ΖΩΝΤΑΝΟ! Οι καθηγητές συμμετέχουν ταυτόχρονα με τους σπουδαστές όπως σε  μία κανονική τάξη. Ο καθηγητής παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση και ο εκπαιδευόμενος, αν και βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο, παρακολουθεί και συμμετέχει στο μάθημα στον ίδιο χρόνο.

Σε αυτή την περίπτωση οι μάθητές και ο καθηγητής μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να βρίσκονται όλοι σε μια εικονκή αίθουσα διδασκαλίας από όπου θα γίνεται το μάθημα.


Πλεονεκτήματα του e-learning "web@class":

 • Αποστολή προσκλήσεων σε νέα άτομα για την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω της εικονικής τάξης.
 • Παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας που έχει διαμορφώσει κατάλληλα ο καθηγητής.
 • Ένταξη κειμένων, παρουσιάσεων και αρχείων.
 • Παρακολούθηση συζητήσεων μέσα στην εικονίκη τάξη.
 • Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ μαθητών και καθηγητή.
 • Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές γνώσης που θα ήταν ανέφικτες κάτω από άλλες συνθήκες.
 • ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ: Υποστηρίζεται από τα Κέντρα ξένων γλωσσών "Χατζηστεργίου", τα οποία εγγυώνται την παρουσία έμπειρων και άρτια καταρτισμένων καθηγητών καθώς και την υλοποίηση ποιοτικών και προσεγμένων προγραμμάτων.

 

 

Ενώ στα άλλα e-learning της αγοράς


 • Επικρατεί η απομόνωση των εκπαιδευομένων και η απουσία ζωντανής επικοινωνίας και διαλόγου.
 • Αδυναμία άμεσης υποβολής ερωτημάτων.
 • Οι εκπαιδευόμενοι δεν γνωρίζουν τη δική τους πρόοδο σε σύγκριση με αυτή των συναδέλφων τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός.
 • Η επικοινωνία του μαθητή με τον καθηγητή είναι απρόσωπη και δεν υπάρχει ενθουσιασμός και το πάθος που μπορεί να εμπνεύσει στους μαθητές ένας καλός εκπαιδευτικός. 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

 

Web@Class

 

"Ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές.

 

e-learning


Αν είστε ενήλικας και επιθυμείτε

 • να μάθετε μία ξένη γλώσσα
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο
 • να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας

Όμως...

 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε

 

...τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class !


 επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε! • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα  εδώ  και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

 

 


 • Μάθε ξένη γλώσσα από το χώρο σου…
 • Δίχως μετακινήσεις και χάσιμο χρόνου…
 • Είτε είσαι μαθητής, φοιτητής, ενήλικας, ή επαγγελματίας...
 • Γρήγορα… ευχάριστα… απλά… ευέλικτα…. εύκολα… οικονομικά… μα προπάντων αποτελεσματικά!
 • Ζωντανά μαθήματα με την παρουσία καθηγητή σε πραγματικό χρόνο… μέσα σε ηλεκτρονική (εικονική) αίθουσα!

 

 

Δείτε εδώ τις απαιτήσεις εφαρμογής της πλατφόρμας

 

AΑπαιτήσεις εξοπλισμού 

Single-Point Video

a)  Γενικά: CPU 1GHz with 1GB RAM

b)  Συνιστάται: CPU 2GHz with 2GB RAM

 

Multi-Point Video

a)  Γενικά: CPU  2,3GHz with 2GB RAM

b)  Συνιστάται: CPU 2,3GHz Dual Core with 4GB RAM


B.  Λειτουργικό σύστημα: 

 • Microsoft Vista (32-bit or 64-bit)
 • Microsoft Vista SP1 (32-bit or 64-bit)
 • Windows 7 (32-bit or 64-bit)
 • Windows 8.1 Desktop mode.
 • Windows 10 Desktop mode.
 • Apple Mac OS X Snow Leopard (Version 10.6)
 • Apple Mac OS Lion (Version 10.7)
 • Apple Mac OS Mountain Lion (Version 10.8)
 • Apple OS X Mavericks. Supported when using Firefox 12 or higher
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP3
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1 (32-bit)
 • Red Hat Enterprise Linux Desktop 5
 • Η χρήση της πλατφόρμα μέσω Citrix δεν υποστηρίζεται.

 

C.  Φυλλομετρητές Windows 

 • Internet Explorer 9, 10, 11
 • Firefox 17 or higher
 • Chrome 15 or higher (Saba meeting Application)

D.  Φυλλομετρητές Linux: 

 • Firefox 12 or higher

 

E.  Φυλλομετρητές MAC: 

 • Safari 5.0, 6
 • Firefox 17 or higher

 

F.  Java 

 • Java SE 7 Update 45 ή νεότερη έκδοση. Η JavaScript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης.

 

G.  Απαιτήσεις Δικτύου 

 • Σύνδεση ADSL στο Internet, με ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 512 Κbps.

 

H.  Οπτικοακουστικά 

 • Μικρόφωνο για να μπορείτε να στέλνετε τον ήχο σας
 • Ακουστικά ή ηχεία για να ακούτε τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους
 • Επιθυμητή είναι και μια USB Web Camera χωρίς όμως να θεωρείται απαραίτητη. Προτείνεται ανάλυση βίντεο: HD 720p - 1280 x 720 pixels


Ι.    Kινητό

 • iPhone, iPad (iOS OS 6.0 ή μεταγενέστερο)
 • Android (4.1 ή μεταγενέστερο)Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα νέα μας προγράμματα και τις προσφορές μας για όλες τις γλώσσες και για όλα τα επίπεδα.

 

Αξιοποιήστε τις προσφορές μας…

 • Βρείτε το πτυχίο που χρειάζεστε.
 • Κάντε ένα μάθημα γνωριμίας, εντελώς δωρεάν. 
 • Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο Web@Class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

 

 

Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά - Ιταλικά - Ισπανικά - Τούρκικα - Ρωσικά - Σουηδικά - Κινέζικα - Ιαπωνικά - Αλβανικά - Αραβικά - Βουλγάρικα - Σέρβικα - Ελληνικά για αλλοδαπούς

 

 

 

 

Δωρεάν Demo   Εγγραφή στο e-Learning

E-Learning

Περισσότερες Πληροφορίες για το e-Learning

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.