Ξένες Γλώσσες

Ρωσικά για τουριστικά επαγγέλματα

Ρωσικά  για τουριστικά επαγγέλματα

Πρόγραμμα για εργαζομένους σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες

Γενικές πληροφορίες για υποψήφιους

Γενικές πληροφορίες για υποψήφιους

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ, μετά από κρίση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο από το 1999 με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εξεταστικών κέντρων και υποψηφίων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Εξετάσεις - Πτυχία

Εξετάσεις - Πτυχία

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι τέσσερα:

Επίπεδο Α΄, Επίπεδο Β΄, Επίπεδο Γ΄, Επίπεδο Δ΄


και εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Τα εξεταστικά θέματα απευθύνονται σε κοινό με γενικές γλωσσικές ανάγκες και το περιεχόμενό τους είναι γενικού ενδιαφέροντος.

LRN

Γιατί Εξετάσεις LRN;

 


1.  είναι ΕΞΥΠΝΕΣ


Toefl

Toefl

O βασικός στόχος του TOΕFL είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τελευταία το ζητούν ως προαπαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για να κάνουν δεκτούς νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμα και εκείνους που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Lower B2 σε ένα (1) χρόνο

Lower B2 σε ένα (1) χρόνο

Εξειδικευμένα τμήματα Ενηλίκων χωρισμένα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών.


LOWER (Β2) σε 1 (ένα) χρόνο!

ESB

ESB

 

Edexcel

Edexcel

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ EDEXCELCambridge

Cambridge

Πτυχία Cambridge

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας

Certificate of Proficiency in English - CPE

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.