Αλβανικά στη Λάρισα

Πτυχία - Εξετάσεις

Πτυχία - Εξετάσεις

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών που έρχεται στο ΙΜΧΑ από το Universiteti I Tiranes (Departamenti i Gjuhes Shqipe). Εξετάσεις γίνονται και για τα τρία επίπεδα της Αλβανικής (Α, Β, C).

Επίπεδο γνώσης
Α Βασικό επίπεδο
Β Μέσο επίπεδο
C Προχωρημένο επίπεδο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.


Τα επίπεδα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρία. Κάθε επίπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.