Αναγνωρισμένα Πτυχία Αγγλικής Γλώσσας απο τον ΑΣΕΠ

GMAT

GMAT

Tο GMAT (Graduate Management Aptitude Test) είναι τεστ γενικότερης ακαδημαϊκής ικανότητας που απαιτείται για αποδοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα σε MBA.

Toefl

Toefl

O βασικός στόχος του TOΕFL είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τελευταία το ζητούν ως προαπαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για να κάνουν δεκτούς νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμα και εκείνους που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Lower B2 σε ένα (1) χρόνο

Lower B2 σε ένα (1) χρόνο

Εξειδικευμένα τμήματα Ενηλίκων χωρισμένα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών.


LOWER (Β2) σε 1 (ένα) χρόνο!

ESB

ESB

Εξετάσεις βασισμένες πάνω στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πιστοποιητικά πλήρως αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, για όλα τα επίπεδα, για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο.
Εξετάσεις από ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας.

Οι εξετάσεις του University of Central Lancashire (Uclan):
Βασίζονται στο Common European Framework του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Edexcel

Edexcel

EDEXCEL

Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Παν/μιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται με τη βοήθεια του Palso. Διακρίνονται σε 4 επίπεδα (levels 2, 3, 4, 5) και δίνονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριος - Μάιος).

Το level 2 αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει 6 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: LISTENING (2 υποενότητες) - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα και 35΄λεπτά

Cambridge

Cambridge

Πτυχία Cambridge

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας

Certificate of Proficiency in English - CPE

TOEIC - Ευέλικτα και ταχύρυθμα προγράμματα από 260 €

TOEIC

Το TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ που πιστοποιεί με ακρίβεια το επίπεδο γνώσης σας στην Aγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που ενισχύει το προφίλ σας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο σας για μια θέση στο δημόσιο τομέα, αφού αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας

Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.
Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα .

Michigan

Michigan

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Κολέγιο Ανατόλια αποτελούν τους επίσημους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά στον εργασιακό τομέα κυρίως.

Certificate of Competency in English - ECCE

Ielts - Ειδικά πακέτα προετοιμασίας από 170 €

Ielts


IELTS

Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή για προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματικούς συλλόγους, κρατικούς φορείς καθώς και βασικό στοιχείο της διαδικασίας για αλλοδαπούς που ακολουθείται σε ορισμένες χώρες.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.